0 (800) показати номер
*безкоштовно

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності, далі - Політика, діє відносно обробки персональних даних які ми можемо отримати від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI ( далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі - GDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі - Законодавство.

Ця Політика конфіденційності розроблена для роз’яснення :

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

Ми відповідально ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому робимо все необхідне для  захисту Ваших

персональних даних.

Адміністрація зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог застосовного Законодавства і виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов'язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У разі, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних та визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є «контролером персональних даних» для цілей GDPR і іншого застосовного європейського законодавства про захист даних, а також «власником персональних даних» в розумінні Закону.

1.    Терміни та визначення

1.1    Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

1.2    Особливі категорії персональних даних - це так звані «чутливі» персональні дані, які можуть завдати шкоди суб'єкту даних на роботі, в навчальному закладі, в середовищі проживання, або можуть призвести до його дискримінації в суспільстві. Наприклад, це персональні дані, які містять інформацію про расове походження, політичні або релігійні погляди, про членство в профспілках, про стан здоров'я, сексуальне життя, біометричні або генетичні дані. У термінології українського законодавства - це такі персональні дані, обробка яких несе особливий ризик для суб'єктів персональних даних;

1.3    Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, до якої відносяться персональні дані і яку з цих персональних даних можна ідентифікувати, або яку вже ідентифіковано;

1.4    Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) – вся інформацію за посиланням https://ua.med.glyanec.net/.

1.5    Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1.6    Поширення персональних даних - дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних;

1.7    Використання персональних даних - будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних або відповідно до Законодавства;

1.8    Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу;

1.9    Користувач - суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах.

1.10    Процедура авторизації - процес розпізнавання користувача на сайті, згідно введеним при авторизації даних і подальшого присвоєння ID для звернення до сервера.

1.11    Cookie — це файл, що містить ідентифікатор (стрічку, яка складається з літер та цифр), і який надсилається веб-сервером до веб-браузеру, та зберігається браузером. В подальшому, ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер запитує веб-сторінку з серверу.

2.    Загальні положення

2.1    Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані нами в процесі використання Вами програми або користування сайтом. Дана Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після набуття чинності цієї Політики.

2.2    Мета Політики полягає в доведенні до Вас необхідної інформації, що дозволяє оцінити, які персональні дані і з якими цілями обробляються нами, пояснити методи їх обробки і забезпечення Вашої безпеки.

2.3    Якщо Ви використовуєте сайт, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, в тому числі за допомогою третіх осіб, Ви визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики

2.4    У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов'язані припинити використовувати веб-сайт.

2.5    Згода на обробку персональних даних (далі по тексту - ПД) може бути відкликана суб'єктом персональних даних. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку цих даних, Адміністрація має право продовжити обробку ПД без згоди суб'єкта при наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

2.6    Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль для підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.7    Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви обізнані, щодо осіб, яким передаються персональні дані, щодо змісту і цілей збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власника персональних даних і в рамках Законодавства.

2.8    Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов'язання по інформуванню суб'єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов'язок здійснити відповідне інформування, при укладанні договору з суб'єктом персональних даних та / або при отриманні згоди на таку передачу, несе Користувач, який передав персональні дані.

2.9    Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - GDPR). Також законодавство інших країн, може встановлювати додаткові вимоги.

2.10    ДанаПолітика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.11    Політика діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача при використанні сайту, а також в ході виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів з Користувачем.

2.12    Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, які сталися у зв'язку з обробкою персональних даних, у разі якщо він не несе відповідальності за подію, котра спричинила настання таких наслідків.

2.13    Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки і тільки у випадках, передбачених цією політикою конфіденційності та / або законодавством України.

2.14    Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через сайт. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.

3.    Склад персональних даних

3.1    Адміністрація для здійснення своєї діяльності і для виконання своїх зобов'язань обробляє персональні дані Користувача, надані їм при реєстрації на сайті, і забезпечує їх зберігання.

3.2    До персональних даних Користувача відносяться:

3.2.1    інформація про ваші відвідування і використання цього сайту, включаючи джерело посилань, тривалість відвідування, шляхи навігації;

3.2.2    інформація про ваш комп’ютер, включаючи вашу IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;

3.2.3    інформація, яку ви вводите при створенні профілю на нашому сайті, наприклад, ваше ім'я, фотографії профілю, ip-адреси;

3.2.4    інформація, така як ваше ім'я та адреса електронної пошти, яку ви вводите для налаштування підписки на наші електронні листи і / або розсилку;

3.2.5    інформація, яку ви вводите при використанні послуг на нашому сайті;

3.2.6    інформація, яка генерується при використанні нашого сайту, в тому числі, день, час і умови його використання;

3.2.7    інформація, що стосується всього, що ви купуєте, послуг, які ви використовуєте, включаючи ваше ім'я, країну і місто, номер телефона, адресу електронної пошти, дані для розрахунку вартості доставки вантажу;

3.2.8    інформація, яку ви розміщуєте на нашому сайті з наміром опублікувати її в інтернеті, яка включає ваше ім'я користувача, фотографії профілю;

3.2.9    інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які ви відправляєте нам електронною поштою;

3.2.10    будь-яка інша особиста інформація, яку ви відправляєте нам.

3.3    Перш ніж розкривати нам особисту інформацію іншої особи, ви повинні отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики.

3.4    Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов'язково надаватися при використанні сайту. Якщо певна інформація не відзначена Адміністрацією як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

3.5    Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні сайту Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, дата і час доступу до сайту.

3.6    В рамках своєї діяльності ми можемо збирати певну інформацію використовуючи рекламні ідентифікатори і аналітичні сервіси.

3.7    Ми можемо дозволяти третім сторонам, таким як постачальники аналітичних послуг, збирати інформацію. Дані які вони збирають підлягають охороні відповідно до чинних політик конфіденційності цих третіх сторін.

4.    Підстави і мета обробки персональних даних

4.1    Підставами для обробки персональних даних є:

4.1.1    згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;

4.1.2    укладення та виконання договору, однією зі сторін якого є суб'єкт персональних даних або який укладено на користь суб'єкта, або для здійснення заходів, що передують укладанню договору на вимогу суб'єкта персональних даних;

4.1.3    необхідність виконання Адміністрацією вимог, передбачених Законодавством.

4.2    Метою обробки персональних даних є:

4.2.1    здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавства України і GDPR;

4.2.2    збір, зберігання і обробка персональних даних отриманих  на сайті в рамках Закону і GDPR;

4.2.3    для відправлення Користувачу комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції відносно послуг, що надаються Адміністрацією на сайті;

4.2.4    ідентифікація суб'єкта персональних даних під час використання послуги;

4.2.5    зв'язок з суб'єктом персональних даних у разі необхідності, в тому числі, надання пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб'єкта персональних даних;

4.2.6    поліпшення якості сайту, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей та поліпшення якості обслуговування;

4.2.7    проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних;

4.2.8    виконання Адміністрацією договірних й інших зобов'язань перед Користувачем за угодами, укладеними між Адміністрацією та Користувачем або третіми особами в інтересах Користувача.

5.    Основні принципи обробки персональних даних

5.1    Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

5.1.1    Законності цілей і способів обробки персональних даних;

5.1.2    Сумлінності Адміністрації, як власника персональних даних (досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо обробки персональних даних);

5.1.3    Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;

5.1.4    Відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

5.1.5    Відповідності переліку і обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

5.1.6    Достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимості обробки персональних даних, що не відповідають меті обробки персональних даних;

5.1.7    Забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності;

5.1.8    Неприпустимість об'єднання баз даних, що містять персональні дані (обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою);

5.1.9    Зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначати суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

5.2    Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами. 

5.3    Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією в статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов'язкового знеособлення персональних даних. Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних і генетичних даних. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

6.    Терміни обробки персональних даних

6.1    Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше ніж це визначено Законодавством.

6.2    Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено Законом. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

6.3    Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов'язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію без подальшого інформування Вас.

6.4    Якщо у вашому профілі не було активності більше 24 місяців, ми залишаємо за собою право видалити ваш обліковий запис, включаючи всі особисті дані, що зберігаються в ньому. Це означає, що ви більше не зможете отримати до нього доступ.

7.    Коло осіб, допущених до обробки персональних даних з боку Адміністрації

7.1    Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені тільки ті співробітники Адміністрації, на яких покладено такий обов'язок відповідно до їх службових (трудових) обов'язків. Доступ іншим співробітникам може бути надано виключно в передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності і забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

7.2    Ми має право розкривати вашу особисту інформацію будь-якому з наших співробітників, посадових осіб, страховиків, професійних консультантів, агентів, постачальників або субпідрядників, якщо це необхідно для цілей, визначених цією Політикою.

7.3    Ми маємо право розкривати вашу особисту інформацію будь-якому члену нашої групи компаній  в розумних межах, необхідних для цілей, визначених цією Політикою.

7.4    Адміністрація має право передати персональні дані третім особам в наступних випадках:

7.4.1    суб'єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;

7.4.2    передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

7.4.3    у зв’язку з будь-яким поточними або майбутніми судовими процесами.

7.4.4    з метою встановлення, реалізації або захисту наших законних прав (включаючи надання інформації іншим сторонам задля запобігання шахрайству або зниження кредитних ризиків).

7.4.5    покупцеві (або потенційному покупцеві) будь-якого бізнесу або активів, які ми продаємо (або збираємося продати).

7.4.6    будь-якій особі, яка, як ми обґрунтовано вважаємо, може подати запит до суду або іншого уповноваженого органу про розкриття цих персональних даних і, на нашу обґрунтовану думку, цей суд або уповноважений орган видасть розпорядження на розкриття цих персональних даних.

7.5    Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних даних.

7.6    Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних Адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством.

7.7    Інформація, яку ми збираємо, може зберігатися, оброблятися і передаватися між будь-якими країнами, в яких ми працюємо, щоб ми могли використовувати інформацію відповідно до цієї Політики.

7.8    Інформація, яку ми збираємо, може бути передана в наступні країни, які не мають законів про захист даних, аналогічних чинним нормам Європейського економічного простору: Сполучені Штати Америки, Японія, Китай та Індія.

7.9    Особиста інформація, яку ви публікуєте на нашому сайті або надаєте для публікації, може бути доступна через Інтернет в усьому світу. Ми не можемо запобігти використанню або неправильному використанню такої інформації іншими особами.

8.    Реалізація захисту персональних даних

8.1    Діяльність Адміністрації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов'язана із захистом адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це НЕ суперечить чинному законодавству.

8.2    Система захисту персональних даних включає в себе організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеці персональних даних та інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій у разі потреби.

8.3    Обмін персональними даними при їх обробці в інформаційних системах здійснюється по каналах зв'язку, захищених технічними засоби захисту інформації.

8.4    При обробці персональних даних в інформаційних системах Адміністрацією забезпечуються:

8.4.1    проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних та (або) передачі їх особам, які не мають права доступу до такої інформації;

8.4.2    своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;

8.4.3    недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, в результаті якої може бути порушено їх функціонування;

8.4.4    можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих і знищених внаслідок несанкціонованого доступу до них;

8.4.5    постійний контроль рівня захищеності персональних даних.

8.5    Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія сайту або налаштування використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами сайту або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

8.6    Адміністрація реалізує наступні вимоги законодавства України в області персональних даних:

8.6.1    вимоги конфіденційності персональних даних;

8.6.2    вимоги щодо забезпечення реалізації суб'єктом персональних даних своїх прав;

8.6.3    вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в певних випадках і актуальності по відношенню до мети обробки персональних даних, із забезпеченням прийняття заходів з видалення або уточнення неповних, або неточних даних;

8.6.4    вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних (а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних);

8.6.5    інші вимоги Закону.

8.7    Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених законодавством в області персональних даних від несанкціонованої або незаконної обробки даних, та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

8.8    Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна, або інформацію, що виходить за межі необхідної обробки, яку Ви надасте за власною згодою.

8.9    Крім цього, ми налаштували сайт для надання послуг так, щоб було дотримано максимальної конфіденційності і яку можна відкоригувати на власний розсуд. При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбільш безпечні і перевірені шляхи передачі таких даних.

9.    Права суб'єкта персональних даних

9.1    Права суб'єктів персональних даних згідно із законодавством України:

9.1.2    Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.

9.1.3    Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

9.1.4    На доступ до своїх персональних даних.

9.1.5    Отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, і які саме.

9.1.6    Пред'являти вмотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення по обробці своїх персональних даних.

9.1.7    Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

9.1.8    На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

9.1.9    Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Адміністрації, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

9.1.10    Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.1.11    Вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

9.1.12    Відкликати згоду на обробку персональних даних.

9.1.13    Ознайомитися з механізмом автоматичної обробки персональних даних.9.1.14    На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.2    Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних даних.

9.3    Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, котрі обробляються Адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеним законодавством України.

9.4    Інші права суб'єктів персональних даних відповідно до GDPR:

9.4.1    Крім українського законодавства щодо захисту персональних даних, Адміністрація уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR.

9.4.2    Право на інформацію.

9.5    Ми готові надавати суб'єктам даних інформацію про те, які з їхніх персональних даних ми обробляємо.

9.6    Якщо у Вас буде бажання дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви можете зробити запит на цю інформацію в будь-який час, в тому числі, шляхом звернення до Адміністрації. Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти в статтях 13 і 14 GDPR. При цьому, при зверненні Ви повинні повідомити нам свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь.

9.7    Зверніть увагу, що в разі, якщо ми не можемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення по телефону, або в разі обґрунтованих сумнівів щодо Вашої особистості, ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі шляхом особистого візиту за адресою місця знаходження Адміністрації. Тільки таким чином ми можемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.

9.8    Ми опрацьовуємо запити в найкоротші терміни, але, разом з цим, просимо пам'ятати, що надання повної і законної відповіді щодо персональних даних - це складний процес, який може тривати близько місяця (до 30 робочих днів).

10.    Файли-Cookies 

10.1    Наш сайт використовує файли-cookies. Файли-cookies можуть бути або «постійними» або «сеансові»: постійні будуть зберігатися браузером та будуть придатними до завершення терміну дії, якщо тільки не будуть видалені користувачем завчасно; «сеансові» навпаки – будуть видалятися після завершення сеансу роботи з сайту або після закриття браузеру. Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу користувача. Проте, ваша персональна інформація, яку ми маємо, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-cookies.

10.2    На нашому веб-сайті ми використовуємо Google Analytics та Google Ads (раніше відомий як AdWords)  для розпізнавання комп’ютера, коли користувач: відвідує веб-сайт; користується навігацію сайту; використовує кошик на сайті та інше. 

10.3    Ми використовуємо вдосконалення файлів-cookies  з метою: зручності користування сайтом; аналізу використання веб-сайту; адміністрування сайту; попередження шахрайства та вдосконалення безпеки сайту; персоналізації сайту для окремого користувача;  цільової реклами, яка може бути цікава окремим користувачам.

11.    Право на виправлення даних про Вас

11.1    Якщо Ви дізнаєтеся, що деякі персональні дані, які ми обробляємо про Вас, є неправильним або застарілими, будь ласка, повідомте нас про це. У цьому випадку ми можемо попросити Вас НАДАТИ документ, що засвідчує особу, в тому числі шляхом особистого візиту за адресою місцезнаходження Адміністрації.

11.2    Якщо Ви хочете виправити персональні дані, які обробляються нами, Ви можете відкоригувати їх самостійно, увійшовши в свій особистий кабінет на сайті або зв'язавшись з Адміністрацією.

11.3    У певних випадках ми НЕ можемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, до таких випадків можна віднести, коли Ваші персональні дані вже були використані в процесі виконання договору і / або вони містяться в податковому документі, який був оформлений відповідно до Податкового законодавства.

12.    Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття

12.1    У разі, якщо Адміністрація обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових / рекламних розсилок), подальшу обробку можна в будь-який час припинити. Досить відкликати згоду на таку обробку.

12.2    Ви також можете використовувати своє право на забуття. У випадках, передбачених в ст.17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, які обробляє, за винятком персональних даних, які ми зобов'язані будемо зберегти відповідно до вимог законодавства.

12.3    Так само і в цьому випадку, в цілях безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі, безпосередньо за адресою місця знаходження Адміністрації.

13.    Місце зберігання персональних даних

13.1    Адміністрація має базу персональних даних. Для забезпечення їх безпеки ми використовуємо хмарні сховища компанії https://ua.med.glyanec.net/. Дані знаходяться в центрах обробки даних в Україні.

14.    Зміна політики конфіденційності

14.1    Справжня Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувачів, в тому числі, якщо цього вимагає законодавство. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас перевірити актуальну Політику, щоб переконатися в тому, що Ви володієте актуальною інформацією.

15.    До кого Ви можете звернутися для захисту Ваших персональних даних

15.1    Якщо у Вас виникнуть питання, зауваження, скарги або побажання щодо захисту і обробки персональних даних, Ви можете звертатися за посиланням https://ua.med.glyanec.net/.

15.2    Обов'язково вказуйте в усій  кореспонденції свої ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, а також детальні питання, зауваження, скарги чи вимоги.

15.3    Адміністративний орган із захисту персональних даних в Україні - це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви можете звертатися до нього зі скаргами або пропозиціями, якщо вважаєте, що Ваші права було порушено у зв'язку з обробкою персональних даних.
 

Google
Certificate
Certificate